Upozornění

Vážení klienti naší oční ambulance!

Máme zavedený systém objednávání k vyšetření. Akutní stavy jsou samozřejmě ošetřeny přednostně. Dle časových možností ošetřujeme i neobjednané pacienty, ti však musí čekat a dbát pokynů sestry.