Generic placeholder image

Lékař

Lékařka Halina Ligocká je absolventkou lékařské fakulty University Palackého v Olomouci a promovala v roce 1988. Po promoci pracovala až do roku 2002 na očním oddělení Nemocnice s poliklinikou v Karviné Ráji. Na tomto pracovišti získala zkušenosti s řadou běžných i vzácných očních onemocnění. Pracovala také jako lékař ambulance pro pacienty se zeleným zákalem. Načerpala mnoho cenných poznatků při nezčetných pohotovostních službách. Na klinickém pracovišti v Karviné získala zkušenosti i s nitroočními a mimoočními operacemi, které sama prováděla. A protože vědění není nikdy dostatek, zůčastňuje se oblastních, celostátních i mezinárodních očních seminářů, sjezdů a sympózií.

Generic placeholder image

Zdravotní sestra

Od listopadu 2014 v naši ambulanci pracuje nová zdravotní sestra Jana Válová. Je to zkušená zdravotní sestra, která dlouhodobě pracovala na neurologickém oddělení a ambulanci. Má zkušenosti s akutní medicínou, působením na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Před nástupem na naše pracoviště pracovala v léčebně pro dlouhodobě nemocné.


Čekárna

Generic placeholder image

Pracoviště sestry

Generic placeholder image

Pracoviště lékaře

Generic placeholder image