Jak často je nutné navštěvovat očního lékaře ?

Vždy, když se objeví zarudnutí, bolest oka, náhlé nadměrné slzení a citlivost na světlo, úraz, máme-li podezření, že do oka něco spadlo ! Dále při náhle zhoršenému vidění, při objevení se clony před okem. U dětí v předškolním věku základní kontrolu vidění provádí dětský lékař. Měl-li rodič v dětství brýle, není na škodu preventivně nechat vyšetřit u očního specialisty i své dítě. Dospělí většinou přicházejí k vyšetření pro první brýle na čtení, eventuálně na dálku. Při této příležitosti vyšetříme stav nejen dioptřií ale i sítnici, zrakový nerv, změříme oční tlak. Pokud zjistí lékař u klienta zelený zákal, jsou nutné kontroly co 3 až 4 měsíce. U léčených pro cukrovku je nutné vyšetření očního pozadí jednou ročně (neurčí-li oční lékař jinak). Seniorům dle svých zkušeností doporučují oční kontrolu jednou ročně.


Který zákal je "ten lepší" a který se nedá operovat ?

Zelený a šedý zákal jsou naprosto odlišná onemocnění. Zatím co šedý zákal je postupné zakalování čočky, zelený zákal je nemoc zrakového nervu, tj. komunikace mezi okem a mozkem. U počinajícího šedého zákalu vidíme rozmazaně, jako bychom měli špinavé brýle. U zeleného zákalu zpočátku nepozorujeme žádné změny ale postupně dochází k omezování zorného pole až k trubicovému vidění.

Operovat lze zákaly oba. Zatím co u šedého zákalu je operace jedinou možnou léčbou, u zeleného zákalu se snažime zprvu léčit onemocnění pouze kapkami. Pokud je tato léčba nedostačující, je navržena operace.